Cvičení

Oddíly
Rozvrh hodin

Členské příspěvky
Členské příspěvky

Dospělí
(ukončení studia - do 65 let)

NA CELÝ ROK - 1500,- Kč
POLOLETÍ - 800,- Kč

Děti, studenti, důchodci
(mladší žactvo - ukončení studia, více než 65 let)

NA CELÝ ROK - 1000,- Kč
POLOLETÍ - 600,- Kč

Rodiče a děti
(0 - 5 let + rodič)

NA CELÝ ROK - 1600,- Kč (1000 Kč rodič, 600 Kč dítě)
POLOLETÍ - 900,- Kč (550 Kč rodič, 350 Kč dítě)

Rodinné členství na rok - 1200 Kč dospělý, 800 Kč dítě 
(při současné registraci min. tří členů rodiny)

 

Možnost platby bezhotovostně na účet:

číslo účtu: 230 119 0951 / 2010

Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve formátu DDMMRRRR a do zprávy pro příjemce uveďte JMÉNO a PŘÍJMENÍ člena.
(Pište jména a příjmení včetně diakritiky - s háčky a čárkami. Usnadníte nám párování plateb. Děkujeme!)

Pokud platíte za více členů (RODIČE A DĚTI, RODINNÉ) je nutné platbu za každého člena provádět JEDNOTLIVĚ !!!

Možnost platit hotově i nadále zůstává.

 

Odůvodnění zvýšení příspěvků

Nazdar,

v letošním roce jsme bohužel byli nuceni přistoupit ke zvýšení členských příspěvků.

Je to nezbytné proto, že příspěvky ve stávající výši nebylo možné pokrýt ani běžné provozní náklady tělocvičny – energie, vodu, úklid, průběžné opravy, … (Pro představu jen spotřeba plynu činila v loňském roce 100 tisíc Kč. Celkové náklady na jednu cvičební hodinu dosahují zhruba 350 Kč.)

V minulosti jsme se snažili část těchto nákladů krýt ziskem z pronájmů a další hospodářské činnosti. V následujících letech nás ale čekají finančně náročné opravy, takže zisk z hospodářské činnosti musíme odkládat pro účely naléhavých oprav. (Jedná se zejména o nezbytnou opravu střechy tělocvičny – jistě jste zaregistrovali, že původně přislíbená dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nám nakonec opět nebyla přidělena – ale také například potřebné opravy prostor restaurace Koruna tak, aby bylo možno ji dále pronajímat).

I nadále se snažíme maximálně využívat dostupných dotačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, města Uherské Hradiště, NADACE Synot a dalších dárců, takže například téměř veškeré náklady na obnovu nářadí a dalšího vybavení získáváme tímto způsobem.

Jaké mají naši členové výhody:

-         každý člen má zdravotní pojištění,

-         oddíly vedou kvalitně vyškolení cvičitelé, kteří prochází pravidelným doškolováním,

-         můžete navštěvovat cvičení více oddílů naší jednoty – příspěvky platí jen jedny,

-         můžete se účastnit se všech akcí Sokola.

 

Věříme, že i přes současné zvýšení příspěvků zůstávají naše oddíly jednou z nejlevnějších volnočasových aktivit v Uherském Hradišti. Přesto chápeme, že zvýšení příspěvků je nepříjemné. Doporučujeme nastudovat si možnosti proplácení našich aktivit zdravotními pojišťovnami, které většinou nějakou formou na sportovní aktivity přispívají. Pro větší pohodlí jsme také nově zavedli možnost platit členské příspěvky bankovním převodem.

 

Věříme, že nezbytnost příspěvků pochopíte a letošnímu cvičení nazdar!

 

Výbor T. J. Sokol Uherské Hradiště  T. J. Sokol Uherské Hradiště | www.sokol-uh.cz | 2016 | Přihlášení