Cvičení

Rozvrh hodin
Členské příspěvky

Oddíly
Rodiče a děti

V dnešní uspěchané době mají rodiče čím dál méně času na své ratolesti, cvičení rodičů s dětmi nabízí rodičům aktivní odpočinek a jejich dětem všeobecný pohybový rozvoj a možnost navázaní nových kontaktů.

 

Ke správnému vývoji dětí je nutné velké množství podnětů – aktivní pohyb, působení na smysly, sociální kontakt a další. Cvičení rodičů s dětmi je ideální aktivitou, která působí na psychomotorický vývoj dětí a pomáhá dětem začleňovat se do kolektivu.

 

Typ oddílu: všestrannost 
Věková kategorie: rodiče a děti 
Vedoucí: Milena Semmlerová, 731 903 361


Rozvrh cvičení:
pondělí: 9:00 - 10:00
středa: 16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00

Cvičení pro nejmenší děti:
v pondělí: děti od 2 do 3 let
ve středu: děti od 3 do 5 let

Délka cvičební hodiny je 60 minut.

Cvičení je vždy vedené nenásilnou formou hry s rodiči nebo kamarády!

Zaměřujeme se na:
rozvoj všeobecných pohybových dovedností
rozvoj vztahu rodič-dítě
pěstování kladného vztahu k pohybu

Nezaměřujeme se na konkrétní sport, učíme děti pohybovat se a mít z toho radost.

Co se děti naučí:
cvičení je prevencí úrazů (rozvoj obratnosti, odhadu svých schopností)
cvičení postupně učí děti soustředit se (příprava na budoucí školní docházku)

Cvičení vedou zkušení cvičitelé, díky kterým cvičení vytváří vhodnou průpravu pro gymnastická cvičení i jiné sporty.


Přihlásit se do Sokola
Členské příspěvky


T. J. Sokol Uherské Hradiště | www.sokol-uh.cz | 2024 | Přihlášení