Cvičení

Oddíly
Rozvrh hodin

Členské příspěvky
TeamGym

Typ oddílu: všestrannost
Věková kategorie a vedoucí:
mladší a starší žactvo - Malý TeamGym - Marijana Brajdić
starší žákyně a žáci - TeamGym Junior - Pavlína Vaškůjová
dorostenky, dorostenci, ženy a muži - TeamGym Senior - Jaroslav Ševčík

Rozvrh cvičení:
Malý TeamGym - sobota 9:00-11:00
TeamGym Junior - pondělí 19:00-20:00
TeamGym Senior - sobota 18:00-20:00

V hodinách se zaměřujeme především na cvičení na malé trampolínce, airtracku a nácviku podiové skladby. Kromě přípravě na závody se věnujeme různorodé gymnastické průpravě a posilování.

Pravidelně se zúčastňujeme dvakrát ročně závodů v Olomouci.

Cílem cvičení je nácvik nových prvků a celkové zdokonalení se v gymnastických dovednostech

Kontakty:
Marijana Brajdić: 735 019 766, brajdicm@sokol-uh.cz
Pavlína Vaškůjová: 739 259 942, vaskujova@sokol-uh.cz
Jaroslav Ševčík: 775 611 920, starosta@sokol-uh.cz


Přihásit se do Sokola
Členské příspěvky


T. J. Sokol Uherské Hradiště | www.sokol-uh.cz | 2020 | Přihlášení