Cvičení

Rozvrh hodin
Členské příspěvky

Oddíly
Žákyně I. a předškolačky

Typ oddílu: všestrannost
Věková kategorie: předškolní děti, mladší žákyně 6-9 let
Vedoucí: Milena Semmlerová,  tel.: 731 903 361

Rozvrh cvičení:
pondělí: 16:00
čtvrtek: 16:00

Délka cvičební hodiny je 60 minut.

Náplň cvičení
Náplní cvičení je všestrannost – cvičení na nářadí, hry, cvičení s hudbou.

Dívky se mají seznámit s nářadím a náčiním, získat a rozvíjet základní pohybové dovednosti.

Cvičení je vhodnou průpravou pro většinu sportů a dobrým základem pro zdravý vztah k pohybu.

Cvičenky se také podle účastní vycházek, her a soutěží v přírodě. (Obvykle o víkendu.)


Přihlásit se do Sokola
Členské příspěvky


T. J. Sokol Uherské Hradiště | www.sokol-uh.cz | 2024 | Přihlášení