Krajský slet v Uh. Brodě 2024

Datum akce: 15. 6. 2024

Krásné počasí a skvělá nálada provázely krajský slet v Uherském Brodě. Diváci si v rámci sletu Zlínského kraje v sobotu 15. června vychutnali všech dvanáct hromadných skladeb pro XVII. všesokolský slet v podání skoro tisícovky cvičenců.

Slet začal slavnostním průvodem z Masarykova náměstí a účastníci došli za zpěvu písni na sokolský stadion. I před zraky starosty České obce sokolské Martina Chlumského se pak odehrála přehlídka hromadných skladeb. Diváci viděli i hosty ze Slovenska.

V závěru zaznělo poděkování z úst starosty župy Komenského Jaroslava Ševčíka, vlajkonoši stáhli a odnesli vlajky. Konec patřil všem cvičencům naráz, i spolu s diváky si společně zatančili „krokovku", kterou předtancovala Hanka Otáhalová z župy Hanácké.

(zdroj: https://www.slet2024.cz/clanky/slet-v-uherskem-brodu)
T. J. Sokol Uherské Hradiště | www.sokol-uh.cz | 2024 | Přihlášení