Seminář Parkour v hodinách všestrannosti

Datum akce: 12. 3. 2016

Seminář pro cvičitele v Olomouci pod vedením Milana Hybnera z Ústřední školy České obce sokolské.
T. J. Sokol Uherské Hradiště | www.sokol-uh.cz | 2024 | Přihlášení