Cvičení

Rozvrh hodin
Členské příspěvky

Oddíly
U nás si každý najde svoje

Jsme nezisková organizace, která nabízí sportovní i kulturní vyžití široké veřejnosti bez rozdílu věku i tělesné zdatnosti. Naší hlavní činností jsou pravidelná cvičení zaměřená buď na všeobecnou tělesnou průpravu (cvičení na nářadí, míčové hry apod.), nebo se můžete přihlásit do některého z našich sportovních oddílů. Všechna cvičení vedou školení cvičitelé.Kontakty na cvičitele

Přihláška do Sokola
Prohlášení k přihlášce (PDF)
Zpracování osobních údajů (PDF)Cvičení všestrannosti: děti a mládež

V oddílech rozdělených podle věku cvičenců nabízíme pestré sportovní vyžití pod dohledem vyškolených cvičitelů.

Základní náplní je obvykle rekreační forma sportovní gymnastiky, kterou volíme pro rovnoměrné zatížení všech svalových skupin a důraz na rozvoj obratnosti, rozvoj motorických dovedností a koordinace pohybu. U nejmenších dětí je důležité také postupné zvládnutí základní kázně a soustředění na činnost, které děti využijí nejen při cvičení, ale i při nástupu do školy.

Základní program je doplněn o další aktivity, ať už jsou to míčové hry, nácvik atletických disciplín nebo netradiční sporty (ultimate frisbee, Czech bum-bác ball,...). U starších dětí a mládeže je pravidelné cvičení doplněno dalšími, „nepohybovými“ aktivitami. Naši cvičenci mohou být členy loutkového divadla, chodit hrát deskové hry či se účastnit akcí pobytu v přírodě (výlety do lanového centra, vodácké výlety, soutěže v přírodě).

Oddíly:  Rodiče a děti | Žákyně I. a předškolačky | Mladší žákyně II. | Mladší žáci a předškoláci | Starší žákyně a dorostenky | Starší žáci a dorostenci | Loutkové divadlo: mladý sbor I. | Loutkové divadlo: mladý sbor II. | Bodystyling | Stolní tenis | TeamGym | Volejbal | Příprava na VŠ | Parkour a freerunning


Cvičení dospělých

V oddílech určených dospělým převládají u mužů míčové hry, u žen pak cvičení s hudbou a kondiční cvičení. Cvičení v těchto oddílech není zaměřené na výkon, ale na navození fyzické i psychické pohody a zdravý pohyb v rámci možností.

Kromě samotné fyzické aktivity cvičení v sokole představuje také příležitost potkat kamarády podobného věku a zájmů, probrat při nebo raději po cvičení, co nového je v práci, koho doma zlobí manžel/manželka a koho děti a odcházet s pocitem, že v tom vlastně nejsme sami a že svět není zase tak strašné místo pro život.

Pro konkrétní náplň, která by vás zajímala, kontaktujte vedoucí oddílů, nebo ještě lépe – přijďte si cvičení sami nezávazně vyzkoušet.

Oddíly:  Starší žákyně a dorostenky | Muži | Ženy | Zdravotní tělocvik | Loutkové divadlo: dospělý sbor | Loutkové divadlo: mladý sbor II. | Bodystyling | Stolní tenis | TeamGym | Volejbal | Příprava na VŠ | Parkour a freerunning


Cvičení dospělých: senioři

Ani na tuto věkovou kategorii nezapomínáme. Právě naopak. V době, kdy většině lidí již zdravotní stav nedovoluje podávat vrcholné fyzické výkony a v důchodu mnohdy nepotkáváme tolik lidí jako předtím v práci, je o to důležitější udržovat a rozvíjet pohybové aktivity a kontakt dalšími lidmi.

Cvičení těchto věkových kategorií je zaměřeno především na zdravotní aspekt, nepostrádá však veselého ducha a zdravou míru soutěživosti.

Oddíly:  Ženy | Zdravotní tělocvik | Loutkové divadlo: dospělý sbor | Stolní tenis
T. J. Sokol Uherské Hradiště | www.sokol-uh.cz | 2022 | Přihlášení